LLC «Resurs»

8 800 775 8 800

Contacts

Resurs LLC
59 Zheleznodorozhnaya str., Uvelskiy poselok, 457000 Chelyabinsk Region, Russia

Company management

 
Vladimir ZyablinDirector
Vladimir Zyablin
Director’ Office/Secretary. Tel./fax: +7 (351) 21-15-000, 21-16-000 (extension number: 700)
E-mail: secretariat@uvelka.ru

Vitaliy ZyablinDeputy director
Vitaliy Zyablin
Director’ Office/Secretary. Tel./fax: +7 (351) 21-15-000, 21-16-000 (extension number: 700)
E-mail: secretariat@uvelka.ru

Sales Department

Andrey AgarkovHead of Sales Development Department
Andrey Agarkov
Tel.:  +7 (351) 21-15-000, 21-16-000 (extension number: 736)
E-mail: ors@uvelka.ru


Procurement Department

Denis OcheretniyHead of Procurement Department
Denis Ocheretniy
Tel.: +7 (351) 21-15-000, 21-16-000 (extension number: 712)
E-mail: omts@uvelka.ru


Head engineer service

Dmitry KolupaichenkovHead engineer
Dmitry Kolupaichenkov
Tel.: +7 (351) 21-15-000, 21-16-000 (extension number: 763)
E-mail: d.kolupaychenkov@uvelka.ru


Information Technology Division

Kirpichenko SergeyDeputy Director of Development
Kirpichenko Sergey
Tel.: +7 (351) 21-15-000, 21-16-000 (ext. 707)
E-mail: development@uvelka.ru